ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

నిదడవోలు డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్ - 534301.


ఫోన్ : 08813-221103
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

ఏలూరు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

కామవరపు కోట వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

పాలకోల్ డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్. - 534260 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


ఫోన్ : 08814-229069
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

నారాయణపురం డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్. - 534407


ఫోన్ : 08818-252189
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ వుమెన్

పాలకోల్ డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్. - 534260. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


ఫోన్ : 08814-222128
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ వుమెన్

నిడదవోల్ డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్. - 534301.


ఫోన్ : 08813-221418
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గాయత్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ

జంగారెడ్డిగుడెమ్, 534447, వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా.


ఫోన్ : 08821-227886
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గ్రీన్ రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్సెస్

పాంగుతుర్, కొయలైలగుడం, 534312, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.


ఫోన్ : 08821-237677
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

చెల్లా సత్యనారాయణ శర్మ డిగ్రీ కళాశాల

అత్చంత ,వెస్ట్ గోదావరి


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు