ముగించు

ఆర్టిఐ

ఆర్.టి.ఐ పోర్టల్   వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్  వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆర్.టి.ఐ ఆక్ట్ తెలుగు లో  వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి  (PDF 2.1 MB)

ఆర్.టి.ఐ ఆక్ట్ ఇంగ్లీష్ లో వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి  (PDF 390 KB)