ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

చైతన్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాల

నృప్రకాహి ఆశ్రమం, భీమవరం, 534203, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.


ఫోన్ : 08816-210144
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

జంగా గాంధీ మెమోరియల్ డిగ్రీ కళాశాల

D.No.3-24 టెంపుల్ స్ట్రీట్ దర్భగూడెం జీలుగుమిల్లి మండల్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

జి.సికల్ డిగ్రీ కళాశాల

రోయపెట్ట నర్సపూర్ - 534275 వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్


ఫోన్ : 08814-273287
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

జోఖియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్. మరియు సైన్స్

కలగంపూడి, పలకొల్ దగ్గర, 534268, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.


ఫోన్ : 08814-283799
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ జకోజీ ఇన్స్టిట్యూట్

పశ్చిమ గోదావరి, కలగంపూపుడి (గ్రామం), పాలకోల్ దగ్గర, ఏలమంచిలి


ఫోన్ : 283799
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

డాక్టర్. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల

నల్లాజెర్లావెస్ట్ గోదావరి - 534112.


ఫోన్ : 08818-277273
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

నోవా కాలేజ్ అఫ్ ఫార్మసీ

వేగావరం, జంగారెడ్డిగుడెమ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్


ఫోన్ : 08821-226784
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

నోవా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ

వేగావరం, జంగారెడ్డిగుడెమ్ వెస్ట్ గోదావరి-534447.


ఫోన్ : 08821-226784
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

నోవా డిగ్రీ కళాశాల

వేగావరం (వి) జంగారెడ్డిగుడెమ్ - 534447


ఫోన్ : 08821-226783
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

నోవాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్

సనివరపు పేట, తంగెళ్ళముడి (వి), ఏలురు (ఎం), డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్ - 521106


ఫోన్ : 08415-273031
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు