ముగించు

కార్తీకేయ మిశ్రా IAS

కలెక్టరేట్, ఏలూరు

ఇమెయిల్ : collector_wgd[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : కలెక్టర్ & డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్టేట్
ఫోన్ : 08812-230051