ముగించు

సంప్రదించుటకు

జిల్లా ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆధికారి
నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్
O/o కలెక్టర్ కార్యాలయ కాంపౌండ్
పశ్చిమ గోదావరి
ఇ మెయిల్ : apwgo[at]nic[dot]in
ఫోన్ : 08812-233420
or

అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
O/o కలెక్టరేట్
ఏలూరు
పశ్చిమ గోదావరి
ఇ-మెయిల్: apwgo[at]nic[dot]in