ముగించు

వసతి (హోటల్ / రిసార్ట్ / ధర్మశాల)

Hotels Phone Number Address
పాలవేల్లి బొటిక్యూ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 7674015035 పాలకొల్లు, పశ్చిమ గోదావరి – 534260, యలమంచిలి లంకా, పాలకొల్లు దగ్గర
సన్ రైజ్ రిసార్ట్స్ 8096351677 పెనుగొండ మండలం, సిధ్నంతం, పశ్చిమ గోదావరి – 534326, గోదావరి వంతెన దగ్గర
ఎకో టూరిజం రిసార్ట్ 9010744405 ఏలూరు రోడ్, పశ్చిమ గోదావరి – 534004
హరిటా కొల్లరు రిసార్ట్ 9010744405 ఏలూరు రోడ్, పశ్చిమ గోదావరి – 534004
గాయత్రీ రిసార్ట్స్ 9533776051 కృష్ణ రావు పీటా పోలావరం మండల్, పశ్చిమ గోదావరి – 534315