ముగించు

పురపాలక సంఘాలు

జిల్లాలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్:

http://eluru.cdma.ap.gov.in/