ముగించు

పథకాలు

Filter Scheme category wise

వడపోత

ఆంధ్రప్రదేశ్ బడికి వస్తా పథకం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. బడికి వస్తా పథకం 2018 ప్రకారం ఫ్రీ సైకిల్స్ పంపిణీని విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. బైసైకిల్ గిఫ్ట్ పథకం కింద, 8 వ తరగతి (8 వ తరగతి) లో చదువుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలందరికి కూడా సైకిళ్ళు సైకిల్స్కు లభిస్తాయి. గతంలో, 9 వ తరగతి (IX) అమ్మాయిల మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. ఈ పథకం AP రాష్ట్రంలో 3.80 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ది పొందుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. బాలికల పతనాన్ని తగ్గించడానికి మరియు ఉన్నత తరగతుల్లో అమ్మాయిల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఉచిత సైకిల్ గిఫ్ట్ పథకం అమ్మాయిలు…

ప్రచురణ తేది: 16/01/2018
వివరాలు వీక్షించండి