ముగించు

బి.ఆర్. అంబేద్కర్ IAS

JC_Develpment

కలెక్టరేట్, ఏలూరు

ఇమెయిల్ : jc_wgd[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
ఫోన్ : 08812-230471